• AI皮肤检测
  • 人脸特征识别
  • 多光谱高清皮肤检测
  • 接触式皮肤检测
  • 近百万皮肤样本数据
  • 一流的人工智能团队
  • 领先的深度学习皮肤算法
  • 按需定制产品,可灵活集成
  • 联合利华
  • 兰蔻
  • 倾伊美
  • 相宜本草
  • 汉高
  • 帕克西